Історія коледжу

Історія Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу починається від часу створення школи торгово-кулінарного учнівства, яку відкрито у вересні 1945 року.
Відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР №204 від 23 лютого 1962 року „Про заходи по поліпшенню підготовки кадрів для торгівлі та громадського харчування”, наказом № 298 Міністерства торгівлі УРСР від 28 липня 1966 року на базі школи торгово-кулінарного учнівства було організовано коледж радянської торгівлі у м.Рівне з денною та заочною формою навчаня для підготовки фахівців за спеціальностями:
1016 „Технологія готування їжі”
1718 „Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами”
1719 „Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами”
У 1991 р. перейменований в Рівненський комерційний коледж ( Наказ Міністерства торгівлі УРСР № 91 від 19.09.1991 р.), а в 1993року переданий у підпорядкування Міністерства освіти України за актом від 1.03.93 р. на основі Постанови Кабінету Міністрів України №719 від 26.12.1992р. З 18.04.1997р. – Рівненський державний комерційний коледж. У 2001році перейменований на Рівненський державний коледж економіки та підприємництва (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2001р.).
З жовтня 2008р. перейменований на Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж економіки та бізнесу".
Керівник закладу
Директор "Рівненського державного коледжу економіки та бізнесу" Романчук Василь Прокопович, 1947р.н., диплом серія Щ№126917 від 26.06.1970р. Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка, кандидат педагогічних наук.

Кадрове забезпечення


Педагогічний склад коледжу повністю укомплектовано. Всі викладачі забезпечують викладання предметів у відповідності зі своєю кваліфікацією і спеціальністю.
Підготовку молодших спеціалістів з “Товарознавства та комерційної діяльності” забезпечують 9 циклових комісій: природознавчих та фізико-математичних дисциплін; гуманітарних та суспільно-економічних; обліково-економічних; фінансів і банківської справи; товарознавчих та комерційних; технологічних; інформатики та комп¢ютерної техніки, організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, практичної підготовки.
Загальна чисельність педагогічних працівників коледжу на 01.10.2005р. становить 79 чол.: викладачі вищої категорії - 28, І категорії - 15, ІІ категорії - 13, спеціаліст - 23; серед них: 1 кандидат педагогічних наук, 1 аспірант, 5 здобувачі; а також 1 заслужений вчитель України – Антоневич А.В.; 4 викладачі-методисти: Кирилюк М.Г., Опанасик А.В., Погодіна А.В., Антоневич Ю.А.; 4 старші викладачі: Зищук І.В., Бутакова Н.О. ,, Самсон Л.С.; 11 відмінників освіти: Романчук В.П., ГусевикС.О., Опанасик А.В., Альошка Г.М., Кирилюк М.Г., Свіріліна В.В., Зищук І.В., Крижов В.В., Базюк Т.М., Лук’янова К.В., Антоневич Ю.А. Усім майстрам виробничого навчання присвоєна І категорія. За віком викладацький склад характеризується такими показниками: до 25 років – 8 осіб (10,1%), 25-35 років – 21 особа (26,5%), 36-45 років – 18 осіб (22,7%), 46-55 років – 14 осіб (17,7%), більше 55 років – 18 осіб (22,7%). На момент проведення експертизи навчальний процес за спеціальністю 5.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність” забезпечує 28 викладачів, які працюють на постійній основі. Частка педагогічних працівників вищої категорії становить 47,7% від кількості лекційних годин навчального плану, а це вище нормативу на 22,7%. Для викладання окремих розділів та тем спеціальних дисциплін запрошуються практичні працівники та керівники торговельних, торговельно-комерційних, збуто-гуртових підприємств м.Рівного. Фахову підготовку спеціалістів забезпечують 7 викладачів і 2 майстри виробничого навчання. Середнє педагогічне навантаження становить 940 годин. 13 викладачів пенсійного віку мають навантаження в межах ставки. Середній вік викладацького складу становить 44 років і за останніх 3 роки зменшився на 2,8 роки.
Підвищення кваліфікації викладачів або ж стажування відбувається згідно з планом. Підвищення кваліфікації викладачів, адміністративно-педагогічних працівників здійснюється шляхом навчання на короткострокових курсах, навчання на ФПК в Рівненському обласному інституті підвищення педагогічної освіти, Інституті післядипломної освіти Українського державного університету водного господарства і природокористування, участі у роботі навчально-практичних семінарів, конференцій, шляхом стажування та самоосвіти. У коледжі працює школа педагогічної майстерності викладача-початківця.
Якісний склад викладачів, їх ділова та професійна майстерність повністю забезпечують підготовку фахівців за даною спеціальністю.

Меню