Відділ кадрів

Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу

Динаміка руху кадрів

Відділ кадрів  є структурним підрозділом Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу, який підпорядковується директору коледжу.
У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про відпустки», Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, колективним договором, Положенням про відділ кадрів коледжу, порядку оформлення, прийому, переводу і звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок, особових справ, інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників коледжу, наказами директора коледжу.
В умовах стрімкого прогресу, ринкових відносин і конкурентної економіки своєчасне й правильне рішення стратегічних і тактичних завдань визначає життєздатність навчального закладу та його колективу.
Для того, щоб правильно і вчасно прийняти рішення з будь-якого питання, керівнику установи необхідно володіти інформацією про стан особового складу та рух кадрів. Чітка організація обліку особового складу є необхідною передумовою успішної аналітичної та оперативної роботи з кадрами.
Правильна організація діяльності кадрової служби, кадрового діловодства має велике значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовій договір, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання. Кадрова служба є дзеркалом установи, і від того, як у ній організоване документаційне забезпечення управління, складається враження про навчальний заклад в цілому.
Основні напрямками діяльності  відділу кадрів є:
– Організація і проведення кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.
– Організація своєчасного прийому, переводу і звільнення працівників, облік особового складу, його структурних підрозділів.
– Ведення особових справ працівників, внесення в них змін, пов’язаних з трудовою діяльністю; заповнення, облік і зберігання трудових книжок.
– Проведення підрахунку трудового стажу, оформлення документів, необхідних для призначення пенсії працівникам коледжу.
–  Видача довідок про трудову діяльність працівників коледжу.
– Здійснення заходів щодо заохочення працівників за успішне та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків,виконання додаткових робіт з підготовки та проведення освітнього процесу, особисті успіхи у науковій, навчальній та методичній роботі, виконання обсягів робіт, що не пов’язані з посадовими обов’язками працівників, дбайливе ставлення  до майна коледжу, виконання вимог законодавства щодо охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.
Берук Лариса Тарасівна – старший інспектор відділу кадрів

 

 

Меню