Інформатики і комп'ютерної техніки

Cikl Informatiki

Робота циклової комісії у навчальному закладі спрямована на вирішення загальноколеджівської методичної проблеми: новітні технології навчання.
Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем, систем управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інтегрованих середовищ класичних та сучасних мов програмування, інформаційних технологій. Крім цього, у навчальному процесі, зокрема для контролю знань студентів, використовуються комп'ютерні програми, авторами яких є викладачі циклової комісії.
Згідно з освітніми вимогами, викладачі циклової комісії з усіх дисциплін підготували навчально-методичні комплекси. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні, інтерактивні технології, власні навчально-методичні розробки.
Комісія «Інформатики та комп’ютерної техніки» сприяє поліпшенню навчання та успішності шляхом застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання. У центрі уваги комісії-індивідуальна робота викладачів зі студентам через роботу з обдарованою молоддю, надання індивідуальних консультацій. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, зокрема через використання електронної бібліотеки коледжу.
Циклова комісія бере активну участь у поза аудиторній роботі. Організована гурткова робота, проводяться відкриті виховні заходи, олімпіади, брейн-ринги, конкурси, на яких студенти та викладачі виборюють призові місця.

 Склад циклової комісії

Антоневич Юрій Адамович – голова циклової комісії, викладач інформатики та комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України

Shportko

Шпортько Леся Василівна, викладач інформатики та комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії

Boychuk

Бойчук Михайло Михалович, викладач інформатики та комп'ютерної техніки, спеціаліст

Назаров Андрій Леонідович, завідувач навчальною лабораторією, викладач комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії

Меню