Економічне відділення

Kiriluk

Відділення очолює спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України Кирилюк Микола Григорович.
Розвиток системи освіти - це особлива форма інвестицій, які забезпечують економічну переорієнтацію нашого суспільства. А Ви знаєте, що таке інвестиції?
Звертайтесь в Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу. Вас навчать орієнтуватися в тонкощах фінансової науки, пірнути в світ банкірів, фінансово — кредитних відносин ринкової економіки.
Адже в Рівненському фаховому коледжі економіки та бізнесу одна із найбільш актуальних і цікавих, змістовних і захоплюючих спеціальностей — „Фінанси, банківська справа та страхування".
Б.Авербах казав: „Нажити багато грошей - хоробрість, зберегти їх - мудрість, а вміло витратити - мистецтво".
Ми навчимо вас цьому мистецтву, посіємо у Вас свою мудрість, адже наші випускники успішно працюють в установах міста, в процвітаючих компаніях та могутніх корпораціях, на різних рівнях банківської системи і небанківських фінансово-кредитних інституцій, вони є фахівцями як середньої ланки, так і керівниками підрозділів, управлінь, відділень.
Туристична галузь є сферою економіки, яка має значні перспективи розвитку. Ринок туристичних послуг у світі зростає щорічно приблизно на 20%. Туризм як в Україні, так і на Рівненщині має перспективи розвитку.
Спеціальність "Туризм" є наймолодшою спеціальністю в Рівненському фаховому коледжі економіки та бізнесу, яку засновано в 1999 році. За роки існування спеціальності випустилось близько 400 молодих спеціалістів для сфери обслуговування в готелях та туристичної діяльності, які працевлаштувались у найбільш престижні туристичні комплекси і готелі, як Рівненщини, так і України. Нині випускників нашої спеціальності можна зустріти в готелях Криму, Одеси, Прикарпаття, Києва, вони працюють на суперсучасних круїзних лайнерах. На Рівненщині колишні студенти зарекомендували себе як висококласні фахівці в готелі "Турист", "Марлен", "Червона калина", "Сосновий бір" та інших. Отримана в нашому коледжі спеціальність відкриває можливості для працевлаштування в туристичних комплексах і за кордоном. Випускники даної спеціальності працюють на різних посадах в Єгипті, Туреччині, країнах ЄС.
Запорукою успішності випускників є значна робота педагогічного колективу з формування сучасних знань та впровадження інновацій в освітній діяльності. Важливу роль у підготовці спеціалістів відіграє практичне навчання.
Ринок примушує нас, колектив викладачів коледжу, шукати найефективніші шляхи забезпечення його потреб.
Облік — це філософія усього бізнесу, його мова, безпомилковий суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і точний консультант майбутнього.
У чому ж полягає перевага сучасної професії облікового працівника та податківця?
Професія облікового працівника є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера - ревізора до незалежного сертифікованого аудитора. У свою чергу обліковці мають певні переваги у порівнянні з іншими економічними службами на підприємстві.
По-перше, бухгалтер - це службова особа, яка першою одержує інформацію про результати діяльності, рух і стан майна на підприємстві. І вже потім відповідно до потреб „роздає" цю інформацію різним користувачам: керівництву підприємства, менеджерам, власникам, контролюючим органам та іншим.
По-друге, від роботи бухгалтера залежить економічна безпека підприємства. Чим якісніше і відповідальніше виконує свої функції бухгалтерська служба, тим меншими є борги у підприємства і перед підприємством, що знижує ймовірність неплатоспроможності й банкрутства. У функції бухгалтера входить також нарахування і сплата різних податків державі, недопущення штрафних санкцій у зв'язку з цим.
По-третє, професія бухгалтера є універсальною. Можна навести багато випадків, коли фахівці з обліку успішно справляються з обов'язками економіста, фінансиста, плановика, юриста, обіймають інші високі керівні посади.
Нарешті, фахівці з обліку більш-менш легко можуть знайти собі працю. Бухгалтер потрібен на кожному підприємстві - від найбільшого і до найменшого. Той керівник, який не цінує праці бухгалтера, завжди буде мати проблеми з податковою інспекцією, банком, іншими контролюючими органами.
Нині професія бухгалтера вже не відповідає її назві. Вона виникла ще у добу Середньовіччя і походить від двох слів: bych (книга) і halten (нести), що дослівно означає „книгодержатель" або той, що веде книги. Сучасний бухгалтер уже якнайменше зв'язаний з книгами. Його працю неможливо уявити без комп'ютера. Він повинен володіти глибокими знаннями з інформатики, автоматизованої обробки інформації, теорії управління, менеджменту, юриспруденції, знати досконало законодавчу базу з цих питань. Тому більш вдалою у сучасних умовах була б назва для цієї професії - фінансовий менеджер, фахівець з інформаційного забезпечення, фінансовий аналітик.
З метою забезпечення високого рівня організації навчального процесу функціонують методичні кабінети, спеціалізовані лабораторії та навчальні аудиторії. Викладачі і студенти мають можливість користування бібліотекою та читальними залами.
Навчання студентів відбувається в укомплектованих аудиторіях для лекційних і практичних занять.
Студенти відділення - молоді енергійні люди, котрі прагнуть багато пізнати, збагатити свій духовний світ, отримати належний обсяг знань, умінь і навиків у сфері сучасних інформаційних технологій, без опанування яких успішна діяльність на ринку економічних послуг є неможливою.

Меню