Бібліотечний простір

Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації. Чи то традиційні, чи новітні - вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь у суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку.
Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце, де збираються, пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотека – це “вікно в світ знань”.
Ніщо не принесло світу стільки добра, як книга – найвища зброя думки в руках людини. Книга – це сховище колективного людського досвіду, який накопичується тисячоліттями.
Бібліотека коледжу,яку очолює Хома Євгенія Степанівна спрямовує свою діяльність на допомогу навчально-виховному процесу.
Основні завдання бібліотеки:
бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу коледжу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті;
розширення бібліотечно-бібліографічних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
введення в роботу бібліотеки новітніх технологій;
формування у студентів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого обов'язку, відкритої   до інтелектуального і   творчого розвитку;
всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності викладачів   шляхом популяризації педагогічної літератури і   надання інформації про неї;
виховання у студентів інформаційної культури, сталого прагнення до пошуку інформації, світового добору джерел, навичок її систематизації та особистої оцінки;
формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та інформаційних потреб користувачів;
пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.
Студенти мають можливість отримати необхідну літературу для написання курсових, дипломних робіт, а також для самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Обслуговування читачів проводиться згідно із Правилами користування бібліотекою коледжу. На абонементі читачі можуть отримати в тимчасове користування всі друковані видання з фонду бібліотеки. З найціннішими довідковими та періодичними виданнями студенти працюють у читальній залі коледжу, де створені всі умови для продуктивної роботи.
Зорієнтуватися в нових надходженнях допомагає стенд "Нові надходження", а також книжкові виставки та тематичні полички.
Тісна співпраця з обласною та юнацькою бібліотеками дозволяє студентам коледжу користуватися фондами цих закладів.
Структура бібліотеки: абонемент, читальний зал із комп’ютерною залою, 2 книгосховища.
Основні функції - використання всіх форм і методів колективного та індивідуального обслуговування; інформування про нові надходження літератури; проведення тематичних виставок до педагогічних нарад, семінарів, знаменних дат у галузі освіти і культури, днів інформації.
До послуг користувачів пропонується література:
— книги;
— періодичні видання;
— посібники та навчальні матеріали на електронних носіях;
— методичні розробки і рекомендації викладачів для самостійного опрацювання;
— інтернет.
На сьогоднішній день фонд бібліотеки складає понад 43000 книг, періодичних видань 45 найменувань, конспектів та методичних робіт викладачів понад 100.
Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнюється новою літературою.
Для студентів створені всі умови для успішного навчання.

Меню