Інженерія програмного забезпечення

6За відносно короткий проміжок часу сфера інформаційних технологій зі звичайної, подекуди другорядної галузі, перетворилася на один із головних рушіїв світової економіки, ставши каталізатором для змін і трансформацій у багатьох інших індустріях.

Подальший розвиток сегменту стимулюється стабільно високим попитом, який і надалі буде зростати завдяки цифровій трансформації, що все активніше проникає як у приватний, так і в державний сектори економіки.

Подальший розвиток сегменту стимулюється стабільно високим попитом, який і надалі буде зростати завдяки цифровій трансформації, що все активніше проникає як у приватний, так і в державний сектори економіки.

Українська ІТ-галузь нині успішно конкурує на світовому ринку і є надійним джерелом валютних надходжень. Згідно з даними статистики зовнішнього сектора України, галузь IT демонструє стабільне зростання на 11-26% щороку. Збільшуються надходження до бюджету. Сума сплачених ІТ-компаніями податків у 2014– 2017 рр. зростала в середньому щорічно на 27% і за даними Державної фіскальної служби досягла 4,1 млрд. грн. Ця динаміка збереглася і в 2018, зокрема за півроку надходження збільшилися на 30,1%. Окрім того, значна кількість ІТ-спеціалістів співпрацюють з компаніями як фізичні особи-підприємці (ФОП) й самостійно сплачують податки. Абсолютна більшість із них перебуває на спрощеній системі оподаткування і сплачує єдиний податок. Обсяг його надходжень зростав у середньому на 58,8% протягом 2013–2017 рр. і досягнув 3,2 млрд. грн. у 2017 році.
Єдиний податок, який сплачують ФОП, на 100% залишається в місцевих бюджетах за місцем реєстрації. Таким чином працівники ІТ-сфери сприяють наповненню місцевих бюджетів і розвитку регіонів. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кількість ІТ-спеціалістів, зареєстрованих як ФОП, у 2018 році зросла на 23% і склала 154 тис. осіб проти 125 тис. у 2017.
Проте приріст у 30 тис. програмістів на рік виявився недостатнім — за 2 роки кількість вакансій в IT-компаніях зросла на ті самі 30 тис. Зараз дефіцит кадрів в ІТ-індустрії сягнув 50 тис.
Нестача ІТ-фахівців ще раз підтверджує, що наш випускник буде затребуваний на ринку праці, а завдяки набутим знанням та міжнародній сертифікації зможе отримувати гідну заробітну плату.
Інженерія програмного забезпечення – спеціальність, спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно і задовольняють вимоги, висунуті до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони беруть участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів і мають гідну оплату своєї роботи. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у майбутньому тільки зростатиме!
Підготовку молодшого спеціаліста в коледжі здійснює циклова комісія інформатики і комп’ютерної техніки, до складу якої входять викладачі-професіонали, що вміють впроваджувати в навчально-виховний процес інтерактивні, особистісні, фахово-формуючі освітні та інформаційно-комунікаційні технології і методики.
У професійній діяльності викладачі використовують компетентнісний підхід, який відповідає соціальним очікуванням в освіті та потребам освітнього процесу, оскільки надає реальні можливості для забезпечення комфортного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців саме засобами інформаційно-комунікативних технологій, що сприятиме їх успішній адаптації, мобільності та реалізації себе як особистості в майбутньому.
Невід’ємною складовою роботи циклової комісії є науково-методична та науково-дослідницька діяльність, яка надає можливість модернізації та проектування адаптивного освітнього процесу із застосуванням технологій прогресивного педагогічного досвіду у сфері практичного навчання, сучасних технологій командної роботи. Серед розмаїття форм вищезазначеної діяльності – предметні тижні циклової комісії, міжвузівські та Всеукраїнські олімпіади та конкурси, науково-практичні і науково-методичні конференції і семінари, науково-пізнавальні міжвузівські заходи, практичні заняття на підприємствах ІТ сфери та онлайн- спілкування з перспективними роботодавцями.

1 2
3 4
5 6
7 9

Після закінчення навчання випускники коледжу зможуть знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, серед них і закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік. Фахівці зможуть відкрити свою справу (стати фрілансером) і розробляти програмні продукти на замовлення у зручний для них час.
Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) - програміст може також працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості, державних адміністраціях на посадах:
- програміст - розробник програмного забезпечення;
- програміст - тестувальник програмного забезпечення;
- системний аналітик – програміст;
- менеджер проектів програмних систем;
- системний адміністратор;
- спеціаліст з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торгівельних, адміністративних організаціях;
- адміністратор комп’ютерних мереж;
- адміністратор інтернет – технологій;
- розробник - адміністратор баз даних.
 Випускники коледжу також можуть працювати в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій як фахівці з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• програмістів;
• керівників ІТ-підрозділів.

Меню