Практична підготовка

KomonchukЗагальну організацію практичної підготовки та контроль за її проведенням здійснює завідувач навчально-виробничою практикою Комончук Ольга Іллівна (викладач обліково-економічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач).
Практична підготовка студентів є невід'ємною частиною навчального процесу. Основна мета практики - закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, формування професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації виробництва.
Порядок та особливості проходження практики студентами коледжу передбачено Законом України « Про фахову передвищу освіту».
Відповідно до Положення про проведення практики студентів (№ 93 від 08.04.1993) зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом.
Практична підготовка студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) навчальний заклад завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в Додатку № 1 до Положення.
Практична підготовка студентів РКЕБ включає наступні види практик:
навчальну;
виробничу;
переддипломну.

Меню