Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

1. Загальні положення
1.1 Правила поведінки студентів Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», і є документом, який визначає етичні та дисциплінарні норми поведінки студентів у закладі освіти;
1.2. Студенти зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, Положення РФКЕБ, Правил внутрішнього (трудового) розпорядку РФКЕБ, інших нормативних документів коледжу та цих Правил;
2. Моральні цінності та етичні норми здобувачів освіти
Моральні цінності студентів коледжу передбачають дотримання таких чеснот:
■ повага - шанобливе ставлення до інших студентів, викладачів та працівників коледжу, пошанування гідності кожної людини, її прав та свобод;
■ чесність - прояв правдивості у всьому
чесність - прояв правдивості у всьому, несприйняття будь-яких виявів неправди та обману;
■ відповідальність - виконання взятих на себе обіцянок і зобов’язань щодо навчання та поведінки;
■ старанність - наполегливість у навчанні заради особистісного зростання як фахівця обраної справи;
■ патріотизм - самовіддане служіння інтересам Батьківщини, що виявляється в безкорисливій громадській праці заради суспільної користі Українського народу, у захисті його свободи, незалежності та територіальної цілісності Української держави.
Етичні норми здобувачів освіти передбачають, що студенти коледжу:
■ підтримують товариські стосунки з іншими студентами коледжу, виявляють повагу до всіх учасників освітнього процесу, не допускають проявів булінгу (цькування), фізичного чи психологічного насильства щодо них та будь-якої особи загалом;
■ виконують вимоги освітньої програми, передбачені нею навчальні завдання, не допускаючи недоброчесних дій під час виконання завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
■ сумлінно виконують розпорядження керівництва коледжу, доручення викладачів, класних керівників, інших уповноважених осіб коледжу з питань організації освітнього процесу та забезпечення життєдіяльності закладу освіти;
■ дбають про особисту репутацію та підтримання суспільного авторитету коледжу.

3. Норми поведінки здобувачів освіти

Єдині вимоги до студентів встановлюють норми поведінки студентів коледжу і покликані забезпечити успішну реалізацію концепції виховання, орієнтованої на виконання соціального замовлення з підготовки фахівців, а саме: створення в коледжі психологічного клімату, що сприяє успішному навчанню кожного студента, виховання поваги до особистості, розвиток культури поведінки і навичок спілкування. Виконання єдиних педагогічних вимог до студентів сприяє укріпленню дисципліни, організованості.
Студенти зобов’язані:
Систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навичкам.
Регулярно відвідувати заняття.
У встановлені терміни виконувати завдання, передбачені навчальним планом і програмами.
Підвищувати свій культурний рівень.
Брати участь у суспільно корисній праці, займатися самоосвітою.
Бути дисциплінованими і організованими, дотримуватися правил суспільного життя.
Берегти і зміцнювати державну власність.
Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу студентів:
У навчальний заклад приходити в чистому, пристойному, випрасуваному одязі, з охайною зачіскою, чистому взутті.
Спортивний одяг використовувати лише під час занять фізичної культури та тренувань.
Забороняється перебувати у верхньому одязі у навчальному корпусі й аудиторії.
Входити до навчального корпусу без головного убору.
Вимоги до мови студентів:
Студенти повинні слідкувати за своєю мовою, вона повинна бути плавною, нешвидкою, чіткою, уміти висловлювати свої думки чітко, не вживаючи зайвих, а особливо нецензурних слів
Студенти не мають права вживати слова-паразити, грубих виразів, прізвиськ.
Звертаючись до когось з проханням, студенти повинні вживати слова „будь- ласка”, за послуги дякують.
Вимоги до утримання підручників, зошитів і збереження майна навчального закладу:
Студенти зобов’язані бережно ставитися до навчального приладдя, меблів, обладнання, інструментів та іншого майна.
У випадку псування майна студент зобов’язаний за власний рахунок відшкодувати збитки.
Студенти повинні бережно ставитися до підручників, не робити поміток, не загинати сторінок, не рвати їх, не псувати зошити сторонніми малюнками, не починати новий зошит, не закінчивши попередній.
Студент повинен навчитися раціонально і красиво розмішувати записи, схеми, малюнки в зошитах.
На титульному листі повинен бути надпис стандартної форми.
Наявність полів обов’язкова в зошитах.
До початку занять:
Приходити в навчальний заклад за 10 хв. до початку занять.
На вході пропускати викладачів і старших за себе.
Після дзвінка одразу зайняти своє місце в аудиторії і підготувати все необхідне для роботи.
Студенти, які спізнилися на заняття, чекають до дзвінка, пояснюють причину запізнення. Якщо викладач вважає причину поважною - допускає до занять, якщо ні - направляє за дозволом до завідуючого відділенням.
При неявці на заняття через хворобу або з інших поважних причин, студент повинен надати підтверджуючий документ.
На занятті:
Черговий повідомляє викладача про готовність аудиторії до заняття.
Студенти стоячи вітають викладача словами: “Добрий день!”.
Під час перевірки присутніх студенти відповідають “Я”, про відсутніх доповідає черговий.
Студенти зобов’язані наполегливо оволодівати знаннями, на занятті бути уважними, брати активну участь у роботі.
За партою студенти повинні сидіти спокійно і прямо, не повертатись.
Студентам забороняється виправляти відповідь товариша без дозволу викладача. Студенти не повинні заважати підказками. При опитуванні з місця вставати з-за парти, відповідати стоячи, чітко, не поспішаючи.
Якщо студент може відповісти на питання викладача, звернене до аудиторії, він повинен підняти руку.
Якщо студент не підготував домашнє завдання з поважної причини, то він зобов’язаний попередити викладача до початку заняття. Студент, відсутній на заняттях з різних причин, повинен вивчити матеріал самостійно.
Студент повинен записувати на кожному занятті завдання додому.
На перерві:
На великих перервах чергові повинні провітрювати аудиторію і приводити її в належний санітарний стан. На перерві в аудиторії дозволяється знаходитись тільки черговим.
Під час перерви в приміщенні коледжу не кричати, не бігати, дотримуватися порядку.
Негайно виконувати вимоги викладача і чергових.
При зустрічі з викладачами студент повинен зупинитись, звільнити дорогу, привітатись.
Після дзвінка слід негайно зайняти своє місце в аудиторії.
При розмові з викладачами, майстрами, вихователями, працівниками коледжу студент повинен стояти рівно, не опиратися на будь-які предмети, не тримати руки у кишенях. Бути ввічливими.
При вході у викладацьку, до директора, його заступників, завідувачів відділень студент зобов’язаний постукати в двері, а відчинивши їх, сказати „Дозвольте зайти”.
Залишатись в навчальних корпусах після занять можуть тільки студенти, які зайняті громадською роботою, в гуртках або на прибиранні приміщення.
Марне перебування в корпусах не рекомендується.
В приміщеннях та на території коледжу палити категорично забороняється.
В їдальні:
Студенти зобов’язані дотримуватися в їдальні встановленого порядку.
Під час їди студенти повинні правильно користуйтесь посудом, не смітити, не розмовляти.
Після закінчення обіду студенти прибирають посуд зі столу і відносять в умовлене місце для миття.
Студенти повинні безумовно виконувати всі вимоги чергових і працівників їдальні.
У гуртожитку:
Студенти зобов’язані виконувати прийняті в гуртожитку „Правила внутрішнього розпорядку”.
Студенти повинні утримувати своє робоче місце і ліжко в повному порядку.
Студенти повинні акуратно і сумлінно готувати домашні завдання. Не відкладати підготовку до заняття на пізніший час.
У вільний час студенти повинні більше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом, читати художню літературу.
Студенти повинні турбуватися про санітарний стан кімнати, про затишок у ній.
При поверненні з навчання або практики студент повинен змінити костюм на домашній, добре вимити руки.
Студенти повинні виявляти турботу про своїх товаришів по кімнаті.
Студенти повинні пам’ятати, що розпорядження вихователя, коменданта і чергового вахтера гуртожитку є обов’язковими для всіх жителів.
На зборах, лекціях, вечорах:
Точно в призначений час студенти зобов’язані з’являтися на збори, лекції, вечори.
Студенти повинні виконувати вказівки голови зборів або відповідального за організацію заходів.
Якщо на вечір, збори прийшли гості, то студент повинні привітати їх, провести на вільні місця, а у випадку необхідності уступити свої місця.
Якщо є питання до голови зборів,студент повинен підняти руку.
Під час зборів, концертів, лекцій студенти зобов’язані поводити себе культурно, не заважати розмовами. Виходити тільки по закінченню заходу.
На вулицях і громадських місцях:
Студенти повинні поводитися скромно і ввічливо, не штовхатися, не говорити дуже голосно, не співати там, де не прийнято.
Якщо студент потурбував когось, він обов’язково повинен попросити пробачення.
При зустрічі із знайомими студент повинен вітатися. Якщо дорослий – знайома людина, називати його по імені і по батькові.
Студент зобов’язаний не порушуйте правила вуличного руху.

Меню