Харчових технологій і торгівлі

SkoraВідділення харчових технологій і торгівлі очолює спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Ольга Миколаївна Скора.  Освітній процес здійснюється за трьома спеціальностями: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 181 «Харчові технології», 121 «Інженерія програмного забезпечення». Студенти здобувають освіту за регіональним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб. Здобувачі освіти, які успішно навчаються за регіональним замовленням, отримують академічні (ординарні і підвищені) та  іменні стипендії: міського голови, голови обласної ради, Президента України. На відділенні працюють три фахові циклові комісії, до складу яких входять  кандидати наук (доктори філософії), досвідчені викладачі, майстри виробничого навчання.
Навчання за спеціальністю  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності,  з використанням традиційних та новітніх методів.
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – це фах, що користується щораз вищим попитом на ринку праці. Випускники спеціальності виявляють свою  конкурентоспроможність  у багатьох галузях: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу - до транснаціональних корпорацій.  
Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління Його професійна компетентність  дозволяє обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе в багатьох напрямах, вдало поєднувати унікальні форми організації комерційної діяльності та інтерактивні можливості стимулювання збуту продукції.
Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Попит на висококваліфікованих програмістів невпинно зростає, а професія програміста є однією з найпрестижніших і високооплачуваних.
У зв`язку з викликами  часу у 2020 році Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу розпочав прийом студентів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Сьогодні студенти отримують грунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп`ютерні мережі, інженерну графіку, тестування, операційні системи та інші дисципліни,  необхідні для роботи за фахом.
Навчання за фахом «Інженерія програмного забезпечення»  спрямоване на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.
Навчання за спеціальністю «Харчові технології» спрямоване на підготовку фахівців у галузі впровадження інноваційних технологій і випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональними властивостями. На таких технологіях та нових продуктах ґрунтується можливість реалізації найбільш  пріоритетного сьогодні завдання – створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування для забезпечення ними усього населення, підвищення якості життя споживачів, а також просування цих продуктів на міжнародні ринки.
Випускники спеціальності «Харчові технології» володіють компетентностями, потрібними для професійної діяльності у сфері виробництва та управління якістю і безпечністю харчових продуктів, тому це затребувані  фахівці як на вітчизняному, так і закордонному ринках праці.
Фахівець у галузі харчових технологій має можливість займатися виробничо-технологічною, організаційною та управлінською діяльністю на підприємствах харчової та переробної промисловості.
Після завершення навчання випускникам видається диплом європейського зразка та присвоюється кваліфікація згідно з класифікатором професій. Молодих фахівців радо приймають на навчання вищі навчальні заклади України.

Меню