Природничих та фізико-математичних дисциплін

Matem_Cikl

Циклова комісія «Природничих та фізико-математичних дисциплін» утворена 11 червня 1996 року, наказ №24.

Концепція циклу:
- стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклу є розвиток особистості студента через формування компетентностей природничо-наукової картини світу для подальшого використання цих знань у професійній діяльності;
- задоволення потреб у здобутті студентами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
- популяризація природничо-математичної освіти (STEM-освіти);
- всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей;
- виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя, формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
- формування навичок розв’язання складних(комплексних) практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей, когнітивної гнучкості, математичної та природничої грамотності;
- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод громадянина України.

Напрями методичної діяльності викладачів циклу:
- Інтерактивні технології навчання як засіб потенціального розвитку студентів (Багнюк А.В).
- Розвиток природничо-математичної освіти(STEM-освіти) та її роль у формуванні креативних та інноваційних якостей студента (Білецький В.В.).
- Впровадження новітніх інформаційних технологій в курс викладання математики (Єфімчук С.О.).
- Використання комп’ютерних технологій при вивченні фізики та хімії (Заваліна О.М.).
- Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з хімії (Козлинець Л.І.)
- Розвиток рухових якостей на уроках фізичної культури при проведенні спортивних ігор (Конончук І.М.)
- Застосування дистанційних методів навчання при вивченні природничих дисциплін (Криволисова К.А.)
- Використання технології дистанційного навчання студентів при вивченні предмету Захист України (Мамчур Б.В.)
- Сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення в умовах комтетентнісного підходу (Подерня Т.П.)
- Формування творчого потенціалу особистості студента засобами компетентнісного підходу через використання сучасних освітніх технологій (Федорчук Р.Ю.)
- Розвиток швидкісно-силових якостей на заняттях фізичної культури при вивченні спортивних ігор (Целюк Ю.Б).

Гурткова діяльність
При цикловій комісії налагоджена робота інтелектуального клубу «ФІЛІН», керівник канд. пед. наук Білецький В.В. Метою діяльності гуртка є створення умов для організації дозвілля студентів та здобуття нових знань і вміння їх застосовувати в екстремальних умовах інтелектуальних ігор. Гурток з кульової стрільби, керівник Мамчур Б.В. Кульова стрільба – один із видів стрілецького спорту, в якому студенти змагаються у стрільбі з пневматичних, малокаліберних гвинтівок. Метою діяльності гуртка є виховання гармонійно розвиненої особистості, яка володіє якостями громадянина і патріота. Формування професійно значимих якостей захисника України. Спортивні гуртки за напрямками: бадмінтон, волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи і шашки, легка атлетика. Мета – залучення студентів до занять фізичною культурою та спортом, пропагування здорового способу життя, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту. Створення необхідних умов для фізичного розвитку студентів, для їх повноцінного оздоровлення, набуття навичок здорового способу життя та підготовки команд до участі у міських та обласних змаганнях.

Завдання:
- розширити інтелектуальні здібності студентів;
- виробити навички ефективної взаємодії між учасниками команд;
- формування вміння і навички самоосвіти;
- розвивати пізнавальну активність та самостійність;
- налагодити дієві зв’язки з молодіжними організаціями та клубами міста.

 

Склад циклової комісії:

  Bileckiy

Білецький В’ячеслав В’ячеславович – голова циклової комісії, кандидат педагогічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами: Президії Федерації України, Федерації профспілок Рівненської області, Рівненської обласної державної адміністрації, обласного управління освіти і науки

Bagnuk

Багнюк Антоніна Валеріївна, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами: Рівненської обласної державної адміністрації, обласного управління освіти і науки, ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Efimchuk

Єфімчук Сергій Олександрович, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами: Міністерства освіти і науки України, Рівненської обласної державної адміністрації, обласного управління освіти і науки

Zavalina

Заваліна Олена Миколаївна, викладач, спеціаліст першої категорії, нагороджена почесною грамотою ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Kozlinec

 Козлинець Людмила Іллівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, нагороджена почесною грамотою ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Kononchuk.jpg

Конончук Іван Миколайович, викладач, спеціаліст другої категорії

Krivolisova

Криволисова Катерина Андріївна, викладач, спеціаліст першої категорії, нагороджена почесною грамотою ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

Mamchur.jpg

Мамчур Богдан Віталійович, викладач, спеціаліст першої категорії, підполковник служби цивільного захисту ЗСУ

Podernya.jpg

 Подерня Тарас Петрович, викладач, спеціаліст другої категорії

Fedorchuk

Федорчук Руслана Юріївна, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами: Міністерства освіти і науки України, Рівненського обласного управління освіти і науки

Celuk.jpg

Целюк Юрій Борисович, викладач, спеціаліст другої категорії

Porohnenko

Порохненко Тетяна Анатоліївна, лаборант, тренер з волейболу, кандидат в майстри спорту

Меню