Навчальна практика

Навчальна практика – наступний етап після лабораторних і практичних занять етапом, що забезпечує перехід від теоретичного навчання до професійної діяльності студентів. Метою навчальної практики є ознайомлення студентів їз специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь із загальнопрофесійних та спеціальних навчальних дисциплін. Практика є першим кроком психологічної і професійної адаптації студента до виробництва. Навчальна практика дає можливість студентові вирішувати завдання, які покладені на виробничий персонал, нести відповідальність за роботу, що виконується, відчути себе учасником виробництва.
Основні завдання навчальної практики:
– підготовка студентів до проходження виробничої практики;
– закріплення та поглиблення знань і умінь, отриманих  при вивченні загальнопрофесійних навчальних дисциплін;
– отримання умінь і первинних навичок із робітничої професії відповідного фаху;
– ознайомлення з організацією роботи та структурою підприємств та організацій, а також їз характером майбутньої професійної діяльності;
– розвиток інтересу до обраної спеціальності;
– виховання професійних якостей майбутнього фахівця шляхом залучення студентів до реальної професійної праці.
Навчальна практика проводиться в  аудиторіях, навчальній лабораторії,  навчальному магазині, а також на підприємствах.

Форми проведення:

Аудиторне навчання, уроки-екскурсії

Navchalna praktika10

Navchalna_praktika10.jpg

Navchalna_praktika12.jpg

Navchalna_praktika23.jpg

Navchalna praktika3A

Navchalna_praktika2A.jpg


Уроки-екскурсії

 

Navchalna praktika2

Navchalna_praktika3.jpg

Navchalna_praktika6.jpg

Navchalna_praktika11.jpg

Navchalna_praktika13.jpg

Navchalna_praktika15.jpg

Navchalna_praktika16.jpg

Navchalna_praktika17.jpg

Navchalna praktik4а

 

Практична підготовка на виробництві

 Navchalna praktika4

Navchalna_praktika5.jpg

Navchalna_praktika9.jpg

Navchalna_praktika20.jpg

Navchalna_praktika30.jpg

Navchalna_praktika29.jpgNavchalna_praktika21.jpg

Navchalna_praktika22.jpg

Navchalna_praktika8.jpg

Navchalna_praktika7.jpg

Navchalna_praktika25.jpg

Navchalna_praktika26.jpg

Navchalna_praktika28.jpg

 

Меню