Про коледж

Рівненський коледж економіки та бізнесу є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації, суб'єктом освітницької діяльності. Юридична адреса коледжу: Україна, 33027, м.Рівне, вул.Київська, 53, тел.м68-38-75, 65-37-75, факс 65-37-75.
Рівненський коледж економіки та бізнесу створений у серпні 1966 р. (Наказ Міністерства торгівлі УРСР № 298 від 28.07.1966р.) як Рівненський технікум радянської торгівлі. У 1991 р. перейменований в Рівненський комерційний технікум (Наказ Міністерства торгівлі УРСР № 91 від 19.09.1991р.), а в 1993 року переданий у підпорядкування Міністерства освіти України за актом від 01.03.93 р. на основі Постанови Кабінету Міністрів України № 719 від 26.12.1992 р. З 18.04.1997р. – Рівненський державний комерційний технікум. У 2001 році перейменований на Рівненський державний технікум економіки та підприємництва (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2001р.). У 2008 році перейменований на Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу» (Наказ № 754 Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008р.).
Основними установчими документами, які забезпечують умови діяльності коледжу є:
- Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АЕ №527410 від 03.10.2014 р. про надання освітніх послуг.
- Сертифікат про акредитацію серія РД-І №189406 від 11.06.2010 р. - відповідно до рішення ДАК коледж визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня.
- Статут Державного вищого навчального закладу "Рівненський коледж економіки та бізнесу", прийнятий конференцією трудового колективу 18.09.2008 р. протокол № 1, зареєстрований у міськвиконкомі 03.10.2008 р., №153 р; затверджений Міністерством освіти і науки України від 30.09.2008 р., реєстраційний № 890; ( Заступник Міністра освіти і науки ГребельникО.П.).
- Свідоцтво про державну реєстрацію ДВНЗ "Рівненського коледжу економіки та бізнесу" (ДВНЗ РКЕБ) № 538266 від 03.10.2008 р. (ідентифікаційний код 01566293).
- Довідка АА № 142150 про включення ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" у державний реєстр підприємств та організацій України від 06.10.2008 р.
-   Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України, № 18-Д-158 від 19.04.2012 р.
- Паспорти санітарно-технічного стану приміщень, що використовуються при здійсненні освітньої діяльності, які затверджені головним державним санітарним лікарем міста Рівне 01.10.2012 р.
Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців на базі основної середньої і повної загальної освіти денної і заочної форми навчання та екстернату за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних і фізичних осіб.
Керівник навчального закладу
Директор Рівненського коледжу економіки та бізнесу Романчук Василь Прокопович, 1947р.н., диплом серія Щ№ 126917 від 26.06.1970р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук. Коледж відповідає сучасним вимогам і забезпечує необхідний рівень підготовки спеціалістів.

Директор Рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу Степанченко Ольга Миколаївна. Коледж відповідає сучасним вимогам і забезпечує необхідний рівень підготовки спеціалістів.

 У коледжі розроблено концепцію діяльності навчального закладу згідно Закону України "Про освіту"та програми "Освіта – ХХІ століття", вся діяльність здійснюється у відповідності з Конституцією України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", іншими законодавчими актами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Меню