Облік і оподаткування

Buh

Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.
Бухгалтери мають певні переваги у порівнянні з іншими економічними службами на підприємстві.
По перше, це службова особа, яка першою отримує інформацію про результати діяльності, рух і стан майна на підприємстві, і вже потім відповідно до потреб «роздає» цю інформацію різним користувачам: керівництву підприємства, менеджерам, власникам, контролюючим органам та іншим.
По - друге, від роботи бухгалтера залежить економічна безпека підприємства.
Чим якісніше і відповідальніше виконує свої функції бухгалтерська служба, тим меншими є борги у підприємства і перед підприємством, що знижує ймовірність неплатоспроможності й банкрутства. У функції бухгалтера входить також нарахування і сплата різних податків державі, недопущення штрафних санкцій у зв'язку з цим.
По - третє, професія бухгалтера є універсальною. Фахівці з обліку успішно виконують обов'язки:
економіста,
фінансиста,
завідувача каси,
касира-експерта,
рахівника,
інспектора,
інспектора з інвентаризації,
інспектора-ревізора,
ревізора.
Фахівці з обліку завжди можуть знайти собі роботу. Бухгалтер потрібен на кожному підприємстві - від найбільшого до найменшого.

Меню