Обліково-економічних дисциплін, підприємництва та торгівлі

У складі циклової комісії обліково-економічних дисциплін, підприємництва та торгівлі працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи на підприємствах, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки.

Головна мета циклової комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки фахових молодших бакалаврів.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:
- впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
- удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
- ефективної організації самостійної роботи студентів;
- удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.
Робота викладачів циклової комісії спрямована на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями бухгалтерського та податкового обліку, практичними навичками з організації та здійснення підприємницької, біржової діяльності, дослідження стану ринку товарів, асортименту, споживчих властивостей,  вимог до якості, пакування, маркування, використовуючи інноваційні технології навчання з урахуванням вимог сьогодення.
Формуванню професійних якостей майбутніх фахівців сприяє широке використання комп'ютерних програм та вміння працювати в програмі 1С Бухгалтерія.
Студенти спеціальностей: «Облік і оподаткування» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» залучаються до науково-дослідницької роботи, працюють у гуртках «Обліковець» і «Підприємець», що допоможе їм в майбутньому професійно вирішувати виробничі ситуації та орієнтуватися у великому потоці нормативно-правової документації.
Постійно підтримуються творчі стосунки з вищими навчальними закладами III-ІV рівня акредитації та ділові відносини з випускниками коледжу і головними бухгалтерами підприємств, установ, фірм різних форм власності, працівниками податкової інспекції, фахівців відомих комерційних та державних структур, які запрошуються на заходи тижня спеціальності.
Це сприяє продовженню успішного навчання студентів і набуття практичного досвіду, адже вони беруть активну участь у гуртковій роботі; займаються науково-дослідницькою роботою; розвивають здібності під час аудиторних занять завдяки впровадженню інноваційних технологій навчання; проходять практику як у навчальному магазині, так і на кращих торгово-комерційних та виробничо-збутових підприємствах Рівненщини.
Викладачі циклу закінчили провідні виші України за фахом та мають практичний досвід роботи у обліково-економічній і торгово-комерційній сферах. Циклова комісія складається  з досвідчених фахівців:один викладач кандидат технічних наук, доктор філософії; шість викладачів має вищу кваліфікаційну категорію; двоє - першу кваліфікаційну категорію;  майстри виробничого навчання – вищу кваліфікаційну категорію.

Склад циклової комісії:

Камінська Світлана Миколаївна, голова циклової комісії, викладач бухгалтерського обліку, інформаційних систем і технологій в обліку, спеціаліст вищої категорії

Гусевик Святослав Олександрович, викладач, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, викладач-методист, нагрудний знак А.С. Макаренко

Кирилюк Микола Григорович, викладач економіки, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, викладач-методист, нагрудний знак А.С. Макаренко

Skora

 Скора Ольга Миколаївна, викладач комерційної діяльності, товарознавства продовольчих товарів, спеціаліст вищої категорії

Сірацька Юлія Василівна, викладач бухгалтерського обліку, податкової системи, спеціаліст першої категорії

Komonchuk

Комончук Ольга Іллівна, викладач бухгалтерського обліку, основ аудиту, ціноутворення, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Muzika

Музика Наталія Іванівна, викладач товарознавства непродовольчих товарів і основ стандартизації, метрології та управління якістю товарів, спеціаліст вищої категорії

Merkusheva

Меркушева Ірина Володимирівна, викладач економіки, спеціаліст першої категорії

Melnik

Мельник Андрій Іванович, викладач товарознавства непродовольчих товарів, основ менеджменту,  кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент

Басараба Мирослава Миколаївна, викладач організації і технології торговельних процесів, обладнання підприємств торгівлі, торговельної реклами, спеціаліст

Kalinchuk

Калінчук Раїса Павлівна, майстер виробничого навчання вищої категорії, керівник навчальної практики

Меню